آشنائی بیشتر با این شهید عزیز اینجا1 را کلیک کنید .اینحا2      اینجا3      

نظر آیت الله العظمی جوادی آملی در مورد شهید شهریاری و مقام شفاعت ایشان اینجا را کلیک کنید         

منبع : طلبه عکاسدانشمند شهیدعزیز_مجیدشهریاری-همراه با تصاویرمقبره
برچسب ها : کلیک کنید